ÚVOD / INTRO

Čestné předsednictvo / Honorary committee

Mr. David Haggerty
president ITF
ITF President

Ing. Ivo Kaderka, CSc.
prezident ČTS a Tennis Europe
President of Czech Tennis Association & Tennis Europe

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
President of Olomouc Region

doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D.
jednatel TK PLUS
CEO of TK PLUS

Filip Neusser
Předseda Národní sportovní agentury
President of Czech National Sports Agency

Mr. Ulrich Klaus
předseda výboru juniorských soutěží ITF
Chairman of the ITF Juniors Committee

Mgr. František Jura
primátor statutárního města Prostějova
Mayor of Statutory City of Prostejov


Organizační výbor / Tournament management committee

Matt Byford
Manažer juniorského okruhu a soutěží, ITF
Head of Juniors & Seniors

Mr. Stephane Cretois
turnajový rozhodčí, ITF
Tournament Referee, ITF

Mgr. Martin Chumchal
asistent rozhodčího
Assistant Referee

Petra Černošková
ředitelka turnaje
Tournament Director

Ing. Petr Flašar
vedoucí rozhodčích
Chief of Officials

PhDr. Michal Ptáček
zástupce TK Prostějov
Representative of TK Prostejov


Kvalifikované týmy / Qualified teams

CHLAPCI / BOYS
1. CANADA
2. MEXICO
3. CZECH REPUBLIC
4. ITALY
5. SWITZERLAND
6. SPAIN
7. RUSSIA
8. SWEDEN
9. GERMANY
10. COLOMBIA
11. ECUADOR
12. EGYPT
13. KOREA
14. JAPAN
15. THAILAND
16. FINLAND
DÍVKY / GIRLS
1. CANADA
2. MEXICO
3. CZECH REPUBLIC
4. RUSSIA
5. BULGARIA
6. SLOVAKIA
7. BELARUS
8. UKRAINE
9. COLOMBIA
10. ECUADOR
11. EGYPT
12. MOROCCO
13. JAPAN
14. KOREA
15. TAHILAND
16. HONG KONG